ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ilke edinerek, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz;

● Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,

● Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

● Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,

● Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

● Sürekli gelişmeyi sağlamak,

● Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirerek,

● Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektedir.

● Çevre Yönetim Sisteminin gerçekleştirilmesi AVP PARK olarak çalışanları olarak hepimizin görevidir.

AVP PARK TSE BELGE
Adres: Keresteciler San. Sit. Keresteciler Cad. 1. Sok No: 13 - 15 Saray - Kazan / ANKARA
Telefon: +90 312 815 25 75 | Fax: +90 312 815 21 01
AVP PARK KREDİ KART TAKSİTLERİ